Radiosamband

I noen sammenhenger er behovet for kommunikasjon av en slik art mobiltelefon ikke fungerer godt nok. Budfirmaer og anleggsfirmaer kan være helt avhengige av sine lukkede radionett for å drive effektivt. Driver du et alpinanlegg eller er du sikkerhetsansvarlig ved en institusjon eller et kjøpesenter? Da har du helt sikkert sett behovet for et raskerekommunikasjonssystem enn mobiltelefon. Andre brukere kan være arrangører av idrettsarrangement som skirenn, alpinkonkurranser, sykkelritt osv. I en ekstraordinær situasjon f.eks. ved strømstans, ulykker, brann osv kan mobilnettet slutte å fungere eller fungere med redusert kapasitet. Et beredskapstiltak kan være å ha et radionett.

Elektron leverer alle typer radioer samt repeatere i mange prisklasser. Vi designer selvfølgelig en løsning tilpasset ditt behov. Større løsninger krever godkjenning fra Post- og Teletilsynet. Som autorisert radioforhandler bistår vi i søknadsprosessen slik at etableringen går raskt og smertefritt.


Enkle samband

Løsningene kan være bygget opp på mange måter. Det kan være noen få håndholdte radioer som kommuniserer direkte seg i mellom. Arrangerer du et alpinrenn eller skal du på tivoli med familien og kun trenger samband i et begrenset område er dette løsningen.

Komplekse systemer
Andre har mer komplekse systemer bygget opp rundt basestasjoner, mobilstasjoner og repeatere/linker. En repeater plassert på en sentral og høyt beliggende lokasjon gir sikker kommunikasjon mellom radioer spredt over et stort område. Skal sambandet benyttes av et transportfirma med biler spredt over over en hel kommune eller kanskje enda større områder? Er dere arrangører av et sykkelritt over en strekning på 5 mil eller representerer du teknisk avdeling hos en kommune? En repeater er en ubetjent automatisk radiostasjon som monteres på en gunstig posisjon som gir best mulig dekning over det ønskede området. Repeateren tar imot signalene fra de ulike brukerne som kanskje ikke har direkte kontakt med hverandre og sender det samtidig ut igjen slik at alle stasjonene hører hva som blir sagt. I svært omfattende løsninger kan flere repeatere sammenkobles for å gi enda større dekningsområde.

Jaktradio og Sankeradio
Jaktradio har blitt et uvurderlig verktøy for mange jegere. Vi har flere modeller i lager og hjelper gjerne til med løsninger for de som ønsker å utnytte de mulighetene som finnes.

Marin VHF
Vi forhandler VHF stasjoner til bruk i båt. Enhver båteier med respekt for sin egen og andres sikkerhet har VHF-sertifikat og radio i båten. I dette området kan mobiltelefon aldri erstatta VHF-radioen. Er behovet der vil hjelpen aldri være lenger enn et knappetrykk unna med VHF radio! Kystradiostasjonene gir også detaljerte værmeldinger for båtfolket. Elektron er autorisert "VHF i butikk" forhandler.

Uleie
Elektron tilbyr utleie av sambandsutstyr for kortere og lengre perioder. Vi har egen repeater som gir god dekning på Romerike samt i deler av Oslo. Skal du bruke utstyret i 1 dag eller i årevis? Trenger du dekning over hele Romerike eller bare i Tryvann skisenter? Vi har helt sikket det du trenger!