Internettlinjer

Internett har blitt så viktig for mange bedrifter at skikkelig forbindelse til nettet er blitt kjempeviktig. Flere og flere bedrifter har driftskritiske systemer basert på leveranse over internett. Det kan være IP-telefoni, ASP-løsninger over terminal, epost, betalingsterminal osv. Dette medfører at internettlinjene må være raske og ikke minst ha en meget høyoppetid. Nedetid eller treghet på internettlinjer betyr tap for dagens bedrifter og dersom en skulle være så uheldig å få et problem må dette kunne løses meget raskt. Helst bør det også være implementert automatiske reserveløsninger slik at en ikke blir avskåret fra omverdenen dersom det skulle oppstå en feil.

Vi tør påstå at det idag kun er fiber som gjelder! Fiberoptiske linjer byr på uslåelig kapasitet både på trafikk ut og inn til bedriften. Når vi leverer fiber til en bedrift leverer vi samtidig en garanti om rask responstid ved behov for support. Ingen løsninger er feilfrie. Uhell kan skje og en kabel kan f.eks. bli gravd over. Da er det viktig å ha automatiske reserveløsninger som sikrer at jobben ikke stopper helt opp i bedriften. Vi setter opp systemer som konstant følger med på driftstatus hos deg. Blir det problemer med hovedlinjen switches det automatisk over til reserveløsning og melding går ut til Elektrons driftsenter. Det eneste dere som brukere merker er at hastigheten går litt ned når en kjører på reserveløsning.

Internett over fiber for bedrift koster litt penger men dersom vi kan få flere brukerfirmaer i samme adresse reduseres kostnaden betydelig. Mye av den månedlige betalingen består av ren linjeleie for fiberen. Dersom dere er flere bedrifter i samme adresse som kunne tenke dere å få fiber inn i bygget, ta kontakt, så kan vi se på en løsning sammen! Over fiberen kan det også leveres andre tjenester som telefoni, ASP (fjerndrifting over terminal), backupkjøring og digital-TV. Vi har allerede idag over 100 TV-kanaler, mange med HD sendinger liggende i vårt nett.