Fiberopptikk

Elektron var tidligere eier av Nittedalsnettet as. Dette selskapet ble bygget opp fra grunnen og etter noen år solgt til Hafslund.

De siste 3 årene har vi alene hatt det totale ansvaret for både videreutvikling og drift av dette nettet. Nittedalsnettet er en fra og med 2009 en del av "Bynettet".